Sada Ari Limbang

 SETIAP KHAMIS

                                                                          SADA ARI LIMBANG

 

2115:00              Pembukaan ( ID Stesen )                            

2120:00              Lagu pembukaan                                        

2130:00              Rumah Panjai Sanu -  Memperkenal & mempromosi rumah-rumah panjang di Bahagian Limbang.                                   

2130:00              Jingle / lagu patrriotik                                  

2135:00              Lagu-lagu merindang                                          

2140:00              Info / tit-bits                           

2150:00              Lagu-lagu merindang/jingle

2159:20              Penyerahan ke Wai fm Kuching                 

2200:00              Berita WAI FM Kuching.            

DJ memutarkan lagu-lagu hiburan aneka irama dan sesuai dengan keadaan waktu malam dan diselitkan dengan pelbagai     info,Rancangan Rumah Panjai sanu, tit-bits, dan sebagainya,disampaikan secara langsung.