Hari Selasa

1500 : Berita Ringkas dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur

1505 : Hebahan Rancangan

1515 : Rancangan Dendang Sariba Adau ( D.S.A )

1530 : Segmen Suara Pemimpin

1600 : Berita Tempatan ( Bahasa Bisaya )

1610 : Rancangan Dendang Sariba Adau ( D.S.A )

1645 : Segmen Kakimu

1700 : Berita Nasional dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur

1720 : Rancangan Simfoni Tegulu maya Tite

1800 : Siaran TAMAT/ Berita dari SarawakFM/Serah tugas kepada Penyampai 

           Rangkaian Nasional

 

"Radio Jati , Suda Tantu No Lam Genao"