Visi & Misi

Visi, Misi dan Objektif

Visi

Organisasi Penyiaran Terulung dan Bertaraf Dunia yang menjunjung Gagasan 1Malaysia

Misi 

Menyebarluas maklumat yang sahih, tepat dan mutakhir.

Objektif

  • Menjadi peneraju negara bangsa menerusi perkhidmatan penyiaran berteraskan gagasan 1Malaysia
  • Memfaatkan teknologi maklumat dan media baharu untuk jangkauan khalayak yang maksimum
  • Memartabatkan Bahasa Melayu dalam membina negara bangsa